Autopsijos

Centre atliekamos patologinės anatomijos autopsijos – tai pomirtinis mirusio ligonio tyrimas, atliekamas siekiant nustatyti mirties priežastis, ligos pobūdį ir jos komplikacijas. Autopsijų kasmet ženkliai mažėja. Per 30 metų Centre atliekamų pomirtinių patologijos tyrimų skaičius sumažėjo nuo 1255 tyrimų 1984 m. iki 51 tyrimo 2022 m. Centre atliekamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose mirusių ligonių autopsijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų užsakymu. Pomirtinio tyrimo skyrimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas ir kiti susiję teisės aktai.

Mirusieji, kuriems yra skiriama autopsija, gydytojo patologo sprendimu tiriami dėl COVID-19 infekcijos imant medžiagą iš mirusiojo minimaliai intervencinėmis priemonėmis (orofaringinis ir nazofaringinis tepinėliai). Esant teigiamam COVID-19 testo rezultatui arba nežinant Covid -19 infekcijos statuso, autopsija atliekama pagal žinomai infekuotų mirusiųjų autopsijos atlikimo bendruosius reikalavimus.
 

Atmintinė medicinos personalui ir mirusio ligonio artimiesiems.