COST IC0604 projektas „Telepatologijos tinklas Europoje“

Projekto pavadinimas
 
Projekto įgyvendinimo terminai
2007-05-08 – 2011-05-11
Finansavimas
Tikslinis už dalyvavimą renginiuose, apie 100 000 Lt
Pareiškėjas
Dr. Marcial GARCIA ROJO Regional Health System Castilla La Mancha (SESCAM) Hospital Ciudad Real
Partneriai
16 Europos valstybių, daugiau 30 įvairių partnerių.
Įgyvendinantis personalas
Prof. dr. Arvydas Laurinavičius
Daugiau informacijos teirautis
Projektų vadybininkas Justinas Baužys, Justinas.Bauzys@vpc.lt, mob. tel. 8 656 12874.
Rezultatai:
2010 m. rezultatai: Prof. A. Laurinavičius dalyvavo 6 darbo grupių susitikimuose, kuriuose siekta išsiaiškinti Telepatologijos tinklo galimybes, poreikius ir standartizuoti šią veiklą pasauliniu mastu. Darbo grupių susitikimų protokolai pateikti http://www.conganat.org/eurotelepath/. Vienas toks darbo grupės susitikimas buvo surengtas 2010 m. Lietuvoje. VšĮ Valstybinis patologijos centras, Tarptautinė telepatologijos akademija ir ES COST „Europos telepatologijos tinklas“ kartu su Lietuvos patologų draugija, Vilniaus universitetu bei kitais partneriais, 2010 m. liepos mėn. organizavo 10-ąjį Europos telepatologijos kongresą ir 4-tąjį Tarptautinį Virtualios mikroskopijos kongresą (10th European Congress on Telepathology and 4th International Congress on Virtual Microscopy). Prieš renginį vyko vaizdų analizės mokykla Nottingham Image Analysis Training School (NITS). Visi projekto rezultatai ir apibendrinimai, kurie leidžia pagerinti darbo schemas ir teikiamų paslaugų kokybę yra perkeliami į VPC vidines tvarkas ir kitus dokumentus.
Projekto tikslai ir uždaviniai:
Pagrindinis šios veiklos objektas: susivienijus kartu įvertinti, pagrįsti, pasirinkti ir patvirtinti bendrą technologinę platformą ir komunikavimo standartus reikalingus pasiekti, keistis ir administruoti skaitmeninius patologinius medicininius įrašus panaudojus pažangiausias informacinių technologijų ryšio tinklus ir priemones. Šios veiklos metu pasiektais rezultatais bus galima naudotis kitų specialybių medicinos specialistams.

Pagrindinis COST IC0604 tikslas yra suformuoti ir įvertinti anatominių Telepatologinių paslaugų aplinką, jos technologinę bazę ir duomenų apsikeitimo standartus, įgalinančius paimti, perduoti ir valdyti patologų duomenų įrašus bei bendrauti su kitų medicininių sričių specialistais. Tikslui pasiekti reikia

    Automatizuoti 50% procedūrų, atliekamų patologijos skyriuose;
  • Padidinti anatominės patologijos skyrių produktyvumą iki 100 skaitmeninių kadrų / dieną;
  • Nustatyti mikroskopinių vaizdų suspaudimo taisykles ir tikslumo normas, užtikrinančias diagnostikai reikalingą kokybę;
  • Suprojektuoti sąsają, įgalinančią specialistą manipuliuoti vaizdo charakteristikomis;
  • Suformuoti DICOM standarto antraštes, reikalingas perduodant patologijos vaizdus;
  • Suformuoti naujo tipo pranešimus, kurių pagalba būtų keičiamasi patologiniais vaizdais;
  • Nustatyti būtinus pakeitimus, egzistuojančiose Patologijos Informacinėse sistemose ir kitose ligoninės informacinėse sistemose, siekiant integruoti standartizuotus srautus;
  • Susitarti dėl metodologijos įkuriant atvirą Internetinę Europos telekonsultacinę paslaugą;
  • Parinkti geriausią paskirstytos duomenų bazės paieškos metodą ir suprojektuoti centrinę meta-paieškos priemonę, įgalinančią valdyti 3500 duomenų bazių su patologijos vaizdais, kurie bus naudojami tyrimams, mokymui ir stebėjimui.
Projekto aprašymas ir veiklos:

Europoje. Valstybinio patologijos centro direktorius prof. habil. dr. Arvydas Laurinavičius yra oficialus Lietuvos valstybės interesų atstovas šiame projekte. Šio projekto tematika glaudžiai siejasi su Valstybinio patologijos centro vykdomomis SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijomis. Pagrindinis šios veiklos objektas: susivienijus kartu patvirtinti bendrus komunikavimo standartus, reikalingus administruojant skaitmeninius patologinius medicinos įrašus, naudojantis pažangiausiais informacinių technologijų ryšio tinklais ir priemonėmis. Šios veiklos rezultatais galės naudotis ir kitų sričių medicinos specialistai.
Telepatologijos sritis kuriama turint skaitmenines histologines ir citologines nuotraukas (vaizdus). Joms saugoti, naudoti taikoma nauja technologija „sluoksnių formavimas“, sukurta Maryland Universitete ir JohnHopkins ligoninėje (Baltimorė, JAV). Ši technologija vystoma ir Europoje (Čekijos kompanija „PathSight“, Prancūzijos kompanija „Imstar Pathfinder Morphoscan“ ir „E-Mage“, anglų kompanija „Slidepath Digital Slidebox“ ir kitose). Taikant ją sukurtos virtualios sistemos leidžia nustatyti histopatologinę ir citopatologinę diagnozę. Virtualių skaidrių/sluoksnių paklausa auga, nes juos net ir mažai padidinus pasiekiama geresnė kokybė. Tokie „suspausti“ vaizdai gali būti persiųsti tyrimams; ištirtos jų sritys gali būti pažymėtos ir nuolat saugomos.
Projekte dalyvauja 17 valstybių institucijos, kurios taip pat bendradarbiauja su įvairiais JAV centrais. Iš Lietuvos projekte dalyvauja ir Kauno technologijos universiteto vaizdų analizės laboratorija. Jos darbuotojas dr. Vytenis Punys taip pat atstovauja Lietuvos interesams.
Projekto veiklos kiekvienais metais yra detalizuojamos atskirai per sukurtas keturias darbo grupes. Valstybinio patologijos centro darbuotojai dalyvauja šiose darbo grupėse: WG1 – Patologijos verslo modeliavimas, WG2 – Informatikos standartai patologijoje. Kauno technologijos universiteto atstovai dalyvauja: WG3 – Vaizdų analizės, apdorojimo, atkūrimo ir duomenų apsikeitimo, WG4 – technologijos ir automatizavimas patologijoje.