Konsultavimas

Centras teikia kitose patologijos laboratorijose pagamintų preparatų konsultacijas bei atlieka tikslinančius tyrimus.

Kai konsultaciją užsako gydytojas:

1. Jis turi užpildyti įprastinį Patologijos tyrimo užsakymą, pridėdamas jau atlikto/-ų patologijos tyrimų išvadas bei atsiųsti tiriamuosius mėginius (mikropreparatus ir parafino blokus) įprastu būdu.
2. Gydytojas patologas savo nuožiūra skiria reikiamas procedūras ar užsako papildomus mikropreparatus. Užsakovas gauna integruotą galutinę patologijos diagnozę.
3. Už paslaugas atsiskaitoma tarp įstaigų pasirašytos sutarties pagrindu. 

Kai antros nuomonės pageidauja pacientas:

Tais atvejais, jei pacientas pats pageidauja atlikti papildomą patologijos tyrimą ar gauti kitur pagamintų preparatų konsultaciją (antrą nuomonę), jis gali kreiptis į Centrą ir užsakyti mokamas paslaugas. Pacientas, savo iniciatyva užsakantis patologijos tyrimą:

1. Turi turėti dokumentaciją:
   a. Gydančio gydytojo tinkamai užpildytą Patologijos tyrimo užsakymą (Forma Nr. 014-1-1/a) (nurodant, kad tyrimas atliekamas paciento iniciatyva).
  b. Neturint gydytojo užpildyto užsakymo, pacientas ar jo artimieji užpildo laisvos formos prašymą atlikti patologijos tyrimą ar preparatų konsultaciją, nurodant būtiną informaciją apie pacientą (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, el. paštą bei klinikinę informaciją – gali būti išrašas iš ligos istorijos ar patologijos tyrimo, atlikto kitoje ASPĮ, atsakymo kopija).
 
2. Iš patologijos laboratorijos gauti tiriamąją medžiagą, tai gali būti:
   a. parafininiai audinio blokai ir histologiniai mikropreparatai;
   b. citologiniai preparatai ar kita citologinė medžiaga;
   c. kai kurias atvejais gali būti tiriama ir formaline fiksuota medžiaga.
 
3. Tiriamąją medžiagą kartu su dokumentacija atsiųsti ar pristatyti adresu:
   VALSTYBINIS PATOLOGIJOS CENTRAS,
   VšĮ VUL Santaros klinikų filialas
   P. Baublio 5, LT - 08406 Vilnius

4. Apmokėti už tyrimą VPC Informacijos langelyje arba bankiniu pavedimu. Mokamų patologijos tyrimų kainos nurodytos http://www.vpc.lt => Kainynas

Užsakant kitur pagamintų preparatų konsultaciją, galutinę ištyrimo kainą gali pasakyti gydytojas patologas, įvertinęs gautų preparatų kokybę ir tyrimo sudėtingumą. Todėl, prieš apmokant, prašome pasitikslinti kainą tel. 85 2477350 arba tyrimai@vpc.lt

Informacija mokant bankiniu pavedimu:

Mokėjimo gavėjo duomenys:
   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
   Kodas - 124364561
   AB SWEDBANK, kodas 73000,
   A.S. LT48 7300 0100 0249 2286

Mokėjimo paskirtyje BŪTINA NURODYTI paciento, už kurio tyrimą mokama, vardą, pavardę bei procedūros kodą ar tyrimo pavadinimą (pvz. už Vardo Pavardenio ŽPV tyrimą). Jei reikalinga sąskaita faktūra, prašome tai nurodyti tyrimo užsakymo formoje.

5. Tyrimas bus pradėtas atlikti gavus apmokėjimą už paslaugą. Tyrimo atsakymas bus išsiųstas Patologijos tyrimo užsakymo formoje arba paciento prašyme nurodytu el. pašto adresu (patikrinkite, kad būtų nurodytas).

Kilus klausimams skambinkite tel. 85 2477350 arba rašykite info@vpc.lt