Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikos priemonių kūrimas

Projekto pavadinimas
Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikos priemonių kūrimas
Projekto įgyvendinimo terminai
2009 - 2010
Finansavimas
80 000 Lt Finansuoja Lietuvos mokslų taryba pagal „Aukštųjų technologijų plėtros programą“
Pareiškėjas
Biotechnologijos insitutas
Partneriai
VšĮ Valstybinis patologijos centras, Vilniaus universiteto onkologijos institutas, UAB Profarma
Įgyvendinantis personalas
Prof. dr. Arvydas Laurinavičius, gydytojas patologas Donatas Petroška, L.e. laboratorijos vedėjos pareigas Romualda Smaliukienė
Daugiau informacijos teirautis
Projektų vadybininkas Justinas Baužys, Justinas.Bauzys@vpc.lt, mob. tel. 8 656 12874. 
Rezultatai:
Valstybiniame patologijos centre buvo ištestuotas partnerių sukurtas ir pagamintas Merkelio odos vėžio MCPyV VP1 baltymo nustatymo monokloninis antikūnas. Sukurtas reagentas buvo naudojamas tiriant retus Merkelio vėžio atvejus (8 vnt.) bei kontrolines grupes naudojant mikrogardelių, FISH ir skaitmeninės patologijos technologijas. Bendradarbiavimo metu buvo tobulinama reagento gamybos technologija ir jo taikymo diagnostikoje metodika. Gauti tinkami rezultatai buvo pateikti Lietuvos patentų biurui. Į patento bendraautorius įtraukti Prof. Arvydas Laurinavičius ir Romualda Smaliukienė. Patento savininkas yra Vilniaus universitetas.
Projekto tikslai ir uždaviniai:
Projektas skirtas naujo Merkelio ląstelių poliomos viruso rekombinantinių kapsidės baltymų gavimui ir sukūrimui naujų diagnostikos priemonių, skirtų šio viruso nustatymui Merkelio karcinomos ląstelėse. Nors Merkelio karcinoma priskiriama prie retesnių vėžinių susirgimų, bet jų kiekis nuolat auga, o mirtingumas sergant šia vėžio forma yra labai aukštas ir labai priklauso nuo ligos diagnozavimo ankstumo. Galimas Merkelio ląstelių poliomos viruso dalyvavimas šio vėžinio susirgimo sukėlime galėtų padėti kuo anksčiau diagnozuoti Merkelio karcinomą, įspėtų apie susirgimo riziką saulės poveikyje asmenis, apsikrėtusius Merkelio ląstelių poliomos virusu, ir, gal būt, net leistų sukurti prevencijos priemones prieš šį labai agresyvią vėžio formą.
Projekto Tikslas: Sukurti naujas diagnostikos priemones ir metodus, skirtus Merkelio ląstelių poliomos viruso (MCPyV) nustatymui.
Projekto uždaviniai:
1. MCPyV pagrindino kapsidės baltymo VP1, potencialiai formuojančio į virusus panašias daleles (VPD), producento mielėse S.cerevisiae suk.rimas.
2. Optimizuoti rekombinantinių MCPyV VP1 baltymo formuojam. VPD gryninimo procedūrą.
3. Ištirti rekombinantinių VPD antigenines ir imunogenines savybes.
4. Sukurti serologinių metodų, pagrįstų rekombinantinių MCPyV VP1 VPD naudojimu, ir atlikti kraujo mėginių tyrimus.
5. Sukurti monokloninius antikūnus prieš MCPyV VP1 baltymų.
6. Ištirti monokloninių antikūnų specifiškumų, naudojant klinikinius mėginius, ir sukurti imunohistocheminių metodų MCPyV nustatymui.
7. Sukurti ir optimizuoti PGR metodų ir MCPyV nustatymui ir panaudoti jų bei in situ hibridizacijų MCPyV aptikimui klinikiniuose mėginiuose.
8. Ištirti histologinius mėginius imunohistocheminiu metodu.
9. Ištirti koreliacijų tarp duomenų, gautų imunohistocheminiu, serologiniu, PGR ir in situ hibridizacijos metodais, siekiant nustatyti šių metodų diagnostinę vertę ir paruošti standartizuoto metodo MCPyV diagnostikai aprašymą.
Projekto aprašymas ir veiklos:
2008-aisias atrastas Merkelio ląstelių poliomos virusas (MCPyV) yra naujas virusas susijęs vėžiniu susirgimu - Merkelio ląstelių karcinoma (MCC). Nors Merkelio karcinoma priskiriama prie retesnių vėžinių susirgimų, tačiau jų kiekis nuolat auga, o mirtingumas sergant šia vėžio forma yra labai aukštas ir labai priklauso nuo ligos diagnozavimo ankstumo. Iki šiol Lietuvoje MCC diagnostika rėmėsi tik klinikinių simptomų įvertinimu ir niekada nebuvo tirtas MCPyV indėlis į MCC atsiradimą. Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse dar nebuvo tyrinėtas šio viruso paplitimas žmonių populiacijoje. Merkelio ląstelių poliomos viruso nustatymas galėtų padėti kuo anksčiau diagnozuoti Merkelio karcinomą, įspėtų apie susirgimo riziką saulės poveikyje asmenis, apsikrėtusius Merkelio ląstelių poliomos virusu, ir, gal būt, net leistų sukurti prevencijos priemones prieš šią labai agresyvią vėţio formą. Šis projektas yra skirtas naujo Merkelio ląstelių poliomos viruso rekombinantinių kapsidės baltymų gavimui ir sukūrimui naujų diagnostikos priemonių, skirtų šio viruso nustatymui Merkelio karcinomos ląstelėse. Molekulinės diagnostikos ir imunodiagnostikos metodai pastaraisiais metais užėmė svarbią vietą in vitro diagnostikos metodų rinkoje. Siūlomas projektas numato apjungti mokslininkų, medikų ir biotechnologų pastangas, siekiant sukurti modernius, specifiškus metodus MCPyV diagnostikai. Šio projekto vykdymo metu planuojama ne tik sukurti modernius molekulinės diagnostikos ir imunodiagnostikos metodus, skirtus Merkelio ląstelių poliomos viruso diagnostikai bei patikrinti juos su klinikiniais mėginiais, bet ir ištirti koreliaciją tarp duomenų, gautų imunohistocheminiu, serologiniu ir PGR metodais, siekiant nustatyti šių metodų diagnostinę vertę, o taip pat ištirti rekombinantinių MCPyV VPD imunogeniškumą. VPD imunogeniškumo tyrimas svarbus, siekiant įvertinti, ar rekombinantinės VPD tiktų vakcinų kūrimui. Projekto vykdymo metu sukurtieji rekombinantiniai baltymai ir monokloniniai antikūnai galės būti panaudoti naujų MCPyV diagnostinių rinkinių kūrimui. Projekto rezultatų praktinį taikymą užtikrina bendradarbiavimas su ūkiniais partneriais UAB Profarma, o potencialūs naudotojai ir suinteresuotos organizacijos yra diagnostinės laboratorijos bei mokslinės laboratorijos, atliekančios onkologinių ligų nustatymo tyrimus, tarp jų – projekto partneris VU Onkologijos institutas. Kadangi šio naujo viruso, susijusio su Merkelio karcinoma, diagnostikos būdai dar nėra sukurti ne tik Lietuvoje bet ir kitose šalyse, projekto metu sukurtos diagnostinės priemonės turi realias galimybes įsiterpti ne tik į Lietuvos bet į pasaulinę molekulinės diagnostikos ir imunodiagnostikos rinką.