Nacionalinis SNOMED CT terminologijos valdymo centras

SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms) – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir terminologijos sistema, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. Šiuo metu Lietuvoje naudojantis vien Teritorinės ligonių kasos kodavimo sistema prarandama daug vertingos informacijos tiek apie ligonį, tiek apie ligas. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Kuriant nacionalines informacines sistemas svarbu, kad šių sistemų parametrai ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau ne mažiau svarbu, kad ateityje šias sistemas galima būtų integruoti ir tarptautiniu mastu.

Standartizuotos klinikinės kalbos įdiegimas viso pasaulio informacinėse sistemose yra didelis žingsnis į priekį gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir saugumą.

Devynios šalys (Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji Zelandija, Švedija ir Olandija), pirmaujančios kuriant sveikatos informacines sistemas, 2007 m. pavasarį sukūrė tarptautinę nepelno organizaciją IHTSDO. Jos tikslas - suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą taikant sveikatos terminologiją nacionalinių e-sveikatos sistemų reikmėms. Šių sistemų prioritetiniu standartu buvo pasirinkta SNOMED CT. IHTSDO perėmė SNOMED CT standarto intelektualinę nuosavybę iš Amerikos Patologų kolegijos, kuri standartą kūrė ir plėtojo daugiau nei 40 metų. IHTSDO užtikrins tolesnį standarto palaikymą, būtiną sveikatos informacinių sistemų kokybei ir tęstinumui. 2008-2011 metais IHTSDO narių gretas papildė Kipras, Singapūras, Ispanija, Estija, Slovakijos Respublika ir Slovėnija, 2012 m. į asociaciją įstojo Izraelis ir Lenkija, prisijungti aktyviai rengiasi ir kitos šalys.

Šalys – organizacijos narės įgyja neribotą licenciją naudoti SNOMED CT savo teritorijoje, gali ją nemokamai arba mokamai sublicencijuoti šalies vartotojams, teikti siūlymus dėl standarto plėtros, dalyvauti ją valdant. Tuo pačiu šalys privalo prižiūrėti savo teritorijoje standarto atnaujinimo ir vertimo tinkamumą bei saugoti intelektualines standarto teises.

Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja IHTSDO veikloje. 2007 m. Valstybinis patologijos centras sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo paskirtas vykdyti Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas, Valstybinio patologijos centro direktorius Arvydas Laurinavičius – atstovu į IHTSDO organizacijos Valdymo tarybą (Management Board). 2011 metais SNOMED CT valdymo funkcijos buvo perduotos biudžetinei įstaigai Lietuvos medicinos bibliotekai.