Dr. Raslavičiaus šeimos fondas skelbia konkursą Lietuvos patologijos specialistams stažuotis JAV

2010 09 17
io5dml601-63dc4c5f432068ce5edfaafff4bff884.jpg
Dr. Raslavičiaus šeimos fondas (JAV Lietuvių Fondo integrali dalis) skelbia konkursą Lietuvos patologijos tarnybos specialistų stažuotei Šiaurės Amerikoje ir/arba patologijos ekspertų iš Šiaurės Amerikos atvykimui į Lietuvą
 

Fondas skirs iki 4000 JAV dolerių JAV-Kanados-Lietuvos patologijos specialistų mainams 2011 metais.

Parama gali būti suteikta:

1. Specialisto, dirbančio Lietuvos patologijos tarnyboje/laboratorijoje, dalyvavimui patologijos srities konferencijoje Šiaurės Amerikoje.

2. Specialisto, dirbančio Lietuvos patologijos tarnyboje/laboratorijoje, trumpalaikei iki 1-2 mėnesių stažuotei patologijos tarnyboje Šiaurės Amerikoje.
3. Specialisto, dirbančio Šiaurės Amerikos patologijos tarnyboje, dalyvavimui renginyje Lietuvoje.

Pareiškėjas turi pateikti:

1. Renginio ar stažuotės aprašymą.
2. Priimančios ir siunčiančios organizacijos patvirtinimą-rekomendaciją.
3. Specialisto gyvenimo aprašymą.
4. Renginiui ar stažuotei reikalingas lėšas ir prašomos paramos dydį.

Prašymus mainams ir stažuotėms 2011 metams, prašome iki 2010 m. lapkričio 15 dienos siųsti Fondo atstovui ir administratoriui Lietuvoje prof. Arvydui Laurinavičiui el. paštu lauar@vpc.lt   

Skiriant paramą bus vertinama laukiama renginio ar stažuotės nauda ir prašomos paramos santykis. Konkurso laimėtojas/-ai bus paskelbti 2010 m. gruodžio 15 dieną.