Centras vykdys ES finansuojamą projektą „Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“

2009 03 19
logotiponuotrauka-410cbebc48ce316b665ff1b911bfaeb8.jpg

LR ūkio ministro 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 4-92 Valstybinio patologijos centro projektui „Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ buvo skirta beveik 3,5 mln. litų. Šių metų balandžio 6 dieną buvo pasirašyta sutartis dėl projekto finansavimo ir administravimo su projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdančia Lietuvos verslo paramos agentūra. 

Pagrindinis projekto tikslas - mažinti įstaigos pastate suvartojamos energijos sąnaudas, sukuriant kokybiškas darbo sąlygas. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojamas pastatas: keičiami langai, išorės durys, renovuojamas stogas, sienos, šildymo bei karšto vandens sistemos, elektros instaliacija bei įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema. Atlikus šiuo darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 68 proc. šiluminės energijos. Kompleksiška pastato renovacija užtikrins efektyvias darbo sąlygas bei prailgins pastato gyvavimo laikotarpį. Projektas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintą tikslą – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.  

Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos.