Valstybinis patologijos centras aktyviai dalyvauja tarptautinės organizacijos IHTSDO, valdančios SNOMED CT standarto teises, veikloje

2009 04 10
Atgal į sąrašą
i44D62XTG-0f35854ce6bd1029155520967b713e03.jpg
Šių metų kovo 31 – balandžio 5 d. Valstybinio patologijos centro darbuotojai, atsakingi už Centrui skirtų Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijų vykdymą, dalyvavo Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (IHTSDO) pavasario konferencijoje Helsingøre, Danijoje. Renginyje, skirtame SNOMED CT terminologijos diegimo klausimams, dalyvavo apie 150 konferencijos dalyvių: organizacijos narių steigėjų ir neseniai įstojusiųjų į IHTSDO bei svarstančiųjų narystę šalių atstovai, medicinos terminologijos tyrėjai, specialistai, vertėjai, medicinos praktikai ir mokslininkai, informacinių technologijų specialistai.

Centro direktorius Arvydas Laurinavičius dalyvavo organizacijos Generalinės asamblėjos ir Valdybos posėdžiuose, pirmininkavo Mokslo ir inovacijų komiteto posėdžiams, o Centro specialistai dalyvavo mokymuose bei specialių interesų darbo grupėse, tokiose kaip vertimo, diegimo ir kt. Konferencijos dalyviai gilino žinias apie SNOMED CT terminologiją ir jos naudojimo galimybes bei perspektyvas vietiniame ir tarptautiniame lygmenyje, dalijosi terminologijos vertimo, diegimo ir sklaidos patirtimi, analizavo sėkmingiausius projektus, aptarė bendradarbiavimo galimybes. Buvo aptariama organizacijos kuriama programinė įranga SNOMED CT standarto valdymui, kuria galės naudotis šalių narių terminologijos centrai ir su jais bendradarbiaujančios organizacijos. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prioritetus ir veiklos planus 2009-iesiems metams.