Valstybinis patologijos centras atliko pilotinį SNOMED CT terminologijos vertimą į lietuvių kalbą

2009 05 01
Atgal į sąrašą
i5VZB6T1O-97a77032e036b86bcb9d336aae4b44f2.jpg
Valstybinis patologijos centras, vykdydamas Valstybės investicijų programą “SNOMED CT technologinės platformos sukūrimas Lietuvoje”, parengė SNOMED CT terminologijos vertimo į lietuvių kalbą metodiką ir atliko bandomąjį vertimą.

Buvo išversta daugiau kaip 3000 sąvokų, tarp jų: trijų aukščiausiųjų hierarchijos lygių sąvokos, Amerikos patologų kolegijos (CAP) atrinktos anatominės patologijos (AP) poaibio „procedūros“ ir CAP paruošto SNOMED CT koduoto CAP vėžio kontrolinio sąrašo (angl. SNOMED CT Encoded CAP Cancer Checklists, (SECCC)) sąvokos.

Bandomąjį sąvokų vertimą atliko UAB „Fotonija“, naudodama danų bendrovės CareCom A/S programinę įrangą HealthTerm. Ją  SNOMED CT klasifikacijos vertimui taip pat naudoja Danijos, Švedijos ir Kanados terminologijos centrai. SNOMED CT terminologijos vertimas į kitas kalbas vykdomas nustatant sąvokos vietą terminologijos hierarchijoje ir ryšius su kitomis sąvokomis (concept-based translation). SNOMED CT lietuviškojo vertimo darbų kokybei didžiausią įtaką turi vertėjų kompetencija, todėl „Fotonija“ vertėjai įsigilino į SNOMED CT medicininės terminologijos vertimo į lietuvių kalbą specifiką, sėmėsi patirties bendraudami su užsienio partneriais, dalyvavo telekonferencijose.

Išverstas SNOMED CT terminologijos sąvokas pirmiausia planuojama įdiegti į VPC informacinę sistemą „PathIS“. Patologijos duomenis koduojant pagal SNOMED CT terminologiją, Centro aptarnaujamos įstaigos galės gauti struktūrizuotą informaciją apie Centre atliekamus patologijos tyrimus. Išverstos terminologijos dalys gali būti naudojamos ir kitų ASPĮ informacinėse sistemose.Yra išversta sąvokų, kurios gali būti panaudotos širdies ultragarso tyrimų užsakymams ir aprašymui. Planuojama pasirašyti licencijų sutartis ir SNOMED CT terminologiją taikyti kitose Lietuvos ASPĮ. Licencija Lietuvoje nemokama, ją galima gauti Centro tinklapyje www.vpc.lt .

VPC sveikatos IT bei kitiems specialistams rengs mokymus, susijusius su standarto diegimu, administravimu bei palaikymu, šių metų pabaigoje planuojama surengti konferenciją, skirtą SNOMED CT standarto naudojimui.

 
Apie SNOMED CT
SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms) – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir terminologijos sistema, apimanti visas klinikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Kuriant nacionalines informacines sistemas svarbu užtikrinti jų semantinį suderinamumą, kad šių sistemų parametrai ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau ne mažiau svarbu, kad ateityje šias sistemas galima būtų integruoti ir tarptautiniu mastu.

SNOMED CT intelektinė nuosavybė priklauso Tarptautinei sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijai (angl. International Health terminology Standarts Development Organisation, IHTSDO). Organizacijos tikslas - suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą taikant sveikatos terminologiją nacionalinių e-sveikatos sistemų reikmėms. Organizaciją įkūrė devynios šalys: Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji Zelandija, Švedija, Olandija, vėliau prisijungė Singapūras ir Kipras. Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja IHTSDO veikloje. Valstybinis patologijos centras paskirtas vykdyti Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas, o jo direktorius Arvydas Laurinavičius – atstovu organizacijos Valdymo tarybą (Management Board).