Centro aptarnaujamos įstaigos tyrimų rezultatus gauna pasirašytus saugiu elektroniniu parašu

2009 07 28
logotiponuotrauka-1805523f1015e9df076ad8a411bbfb89.jpg
Valstybinio patologijos centro patologijos tyrimų informacinėje sistemoje PathIS įdiegus elektroninio pasirašymo modulį, gydytojai patologai tyrimų atsakymus jau gali pasirašyti elektroniniu parašu. Tam naudojamas kvalifikuotas saugus elektroninis parašas Justa GE. Pasirašytas diagnozes Centro aptarnaujamos įstaigos gauna elektroniniu paštu arba mato prisijungę prie Centro informacinės sistemos. Nuo šių metų liepos 1 dienos tyrimų atsakymai nebėra spausdinami ir pasirašomi popieriuje. Taip taupomi kaštai,  specialistų darbo laikas ir gamtos ištekliai.

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. nustato, kad saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose (popieriniuose) dokumentuose. Gavus elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą, parašo tikrumą ir pasirašančiojo asmens tapatybę galima patikrinti įsidiegus UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ šakninį sertifikatą (adresas http://repository.ssc.lt)