Patvirtinti peržiūrėti patologijos tyrimų kokybės reikalavimai

2009 09 01
logotiponuotrauka-bf556e9abfd1f46e1a556a426d8d8ca2.jpg
Rugpjūčio 19 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-661 patvirtinta nauja Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo redakcija, keičianti iki šiol galiojusius 2000 metais patvirtintus reikalavimus. Patologijos tarnybos veiklą reglamentuojantis dokumentas atnaujintas ir patikslintas atsižvelgiant į šiuolaikines patologijos tyrimų raidos tendencijas ir galimybes.

Viena iš naujų dokumento dalių - molekulinių patologijos tyrimų atlikimą reglamentuojantys kokybės reikalavimai. Pastaraisiais metais molekulinės patologijos technologijos tampa vienu iš esminių diagnostikos metodų, būtinu parenkant tinkamą gydymą. Molekulinių tyrimų kokybės reglamentavimas atvėrė galimybes licencijuoti šią Lietuvoje vis dar naują patologijos tyrimų rūšį. 
Atnaujintame apraše panaikinti specialieji reikalavimai biopsijų rūšims. Darbo grupės nuomone, jie buvo naudingi pirmojoje reikalavimų redakcijoje, nes įpareigojo Lietuvos patologijos tarnybas pasiekti elementarių biopsinių tyrimų standartų. Dokumente nebeliko ir skyriaus, skirto informacinei sistemai, nes ji nėra išskirtinė patologijos tyrimų veiklos rūšis ir turi būti vykdoma vadovaujantis bendrais ASPĮ informacinių sistemų reglamentais bei galiojančiais teisės aktais.

„Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašas - svarbiausias teisės aktas, reglamentuojantis patologijos tarnybos veiklą Lietuvoje. Jis įpareigoja mus dirbti pagal šiuolaikinius specialybės reikalavimus ir nuolat gerinti veiklos kokybę,” – sakė  aprašą peržiūrėjusios darbo grupės vadovas, Valstybinio patologijos centro direktorius Arvydas Laurinavičius.

Pirmieji patologijos tyrimų kokybės reikalavimai buvo patvirtinti LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 631 „Dėl Patologijos tyrimų kokybės reikalavimų tvirtinimo“. Patologijos tyrimų kokybės reikalavimai apraše formuluojami klausimo forma, jie suskirstyti į tris kategorijas: privalomieji reikalavimai, rekomenduojamieji reikalavimai ir klausimai informacijai rinkti. Klausimynas parengtas pagal Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) sukurtą Laboratorijų akreditavimo programos klausimyną.