Valstybinis patologijos centras vykdys Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas Lietuvoje

2007 08 23
logotiponuotrauka-fa7bf00a30a07c77c947f879ba5a8bd4.jpg
Valstybinis patologijos centras (VPC) sveikatos apsaugos ministro įsakymu paskirtas vykdyti Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas, o jo direktorius Arvydas Laurinavičius – atstovu į Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (angl. International Health terminology Standarts Development Organisation, IHTSDO) Valdymo tarybą (Management Board).
 
Devynios šalys (Australija, Danija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Lietuva, Naujoji Zelandija, Švedija ir Olandija), pirmaujančios kuriant sveikatos informacines sistemas 2007 m. pavasarį sukūrė tarptautinę nepelno organizaciją IHTSDO. Jos tikslas - suvienyti pastangas ir koordinuoti veiklą plėtojant sveikatos terminologiją nacionalinių e-sveikatos sistemų reikmėms. Šių sistemų prioritetiniu standartu buvo pasirinkta SNOMED CT. IHTSDO perėmė SNOMED CT standarto intelektualinę nuosavybę iš Amerikos Patologų kolegijos, kuri standartą kūrė ir plėtojo daugiau nei 40 metų. IHTSDO užtikrins tolesnį standarto palaikymą, būtiną sveikatos informacinių sistemų kokybei ir tęstinumui.
 
Šalys – organizacijos narės įgyja neribotą licenciją naudoti SNOMED CT savo teritorijoje, gali ją nemokamai arba mokamai sublicencijuoti šalies vartotojams, teikti siūlymus dėl standarto plėtros, dalyvauti ją valdant. Tuo pačiu šalys privalo prižiūrėti savo teritorijoje standarto atnaujinimo ir vertimo tinkamumą bei saugoti intelektualines standarto teises.  
Lietuva taip pat aktyviai dalyvauja IHTSDO veikloje. Visas minėtas funkcijas Lietuvoje vykdys bei ryšį su IHTSDO  palaikys Valstybinis patologijos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 
Apie SNOMED CT.
SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine--Clinical Terms) – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir terminologijos sistema, apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Sistemą sudaro 18 tarpusavyje susietų klasifikatorių, skirtų ligų, procedūrų, laboratorinių testų, vaistų, mikroorganizmų, dietų, topografijos, geografijos, aplinkos bei socialinių veiksnių ir kitų medicinos aspektų kodifikavimui. Šiuo metu Lietuvoje naudojantis vien TLK kodavimo sistema prarandama, daug vertingos informacijos tiek apie ligonį, tiek apie ligas. SNOMED CT leidžia elektroninėje ligos istorijoje pilnai ir struktūruotai aprašyti (sukoduoti) paciento duomenis, reikalingus jo sveikatos priežiūrai užtikrinti. Kuriant nacionalines informacines sistemas svarbu, kad šių sistemų parametrai ir duomenys būtų vienodai koduojami visoje šalyje, tačiau nemažiau svarbu, kad ateityje šias sistemas galima būtų integruoti ir tarptautiniu mastu.

Daugiau informacijos:

Direktorius Arvydas Laurinavičius, tel. 2720664

 

Kontaktinis asmuo:

Miglė Grigalevičienė

Valstybinis patologijos centras

Tel. (8-5) 247 73 58, mob. (8 685) 53 157

Migle@vpc.ltwww.vpc.lt