PROJEKTAS: „Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“

Projekto pavadinimas

Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą
Projekto įgyvendinimo terminai 2010.04.06 – 2011.03.31
Finansavimas 3 413 936,00 Lt. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos.
Pareiškėjas Valstybinis patologijos centras
Partneriai -
Įgyvendinantis personalas Prof. dr. Arvydas Laurinavičius, Algis Grigas, ūkio skyriaus vedėjas ir Miglė Grigalevičienė, direktoriaus pavaduotoja administravimui
Daugiau informacijos teirautis Algis Grigas, ūkio skyriaus vedėjas 
tel. 8 5 2477353
Projekto tikslai ir uždaviniai:
Pagrindinis projekto tikslas - mažinti įstaigos pastate suvartojamos energijos sąnaudas, sukuriant kokybiškas darbo sąlygas. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojamas pastatas: keičiami langai, išorės durys, renovuojamas stogas, sienos, šildymo bei karšto vandens sistemos, elektros instaliacija bei įrengiama rekuperacinė vėdinimo sistema. Atlikus šiuo darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 68 proc. šiluminės energijos. Kompleksiška pastato renovacija užtikrins efektyvias darbo sąlygas bei prailgins pastato gyvavimo laikotarpį. Projektas leis pasiekti Nacionalinėje energetikos strategijoje įtvirtintą tikslą – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.