Veikla

Pagrindinė Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo (toliau - Centras) veikla yra patologijos diagnostika: biopsinės ir operacinės medžiagos (pacientų audinių ir organų) tyrimai ir citopatologijos (pacientų ląstelių) tyrimai. Pagrindinis Centro veiklos tikslas - gerinti pacientų gydymo kokybę ir ligų prevenciją, teikiant kokybiškas kompleksinės patologijos diagnostikos paslaugas, diegiant pažangias medicinos technologijas, vystant informacines sistemas ir kokybės valdymą.
 
Centras atlieka daugiau nei ketvirtadalį biopsinių ir trečdalį visų šalies citologinių tyrimų, teikia konsultacijas kitoms Lietuvos patologijos laboratorijoms, aptarnauja netoli 200 Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, teikia specializuotas paslaugas ir Latvijos bei Kirgizijos gydymo įstaigoms.

Centre dirba apie 100 darbuotojų. Profesionali 17 gydytojų patologų, 5 genetikų ir medicinos biologų, 30 biomedicinos technologų ir kitų specialistų komanda leidžia užtikrinti patikimą, išsamų patologijos ištyrimą ir informacijos užsakovui pateikimą.
  
Centras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus universitetu ir jo įstaigomis mokslo ir mokymo srityje, dalyvauja įvairiuose moksliniuose tyrimuose bei projektuose.